mandag, januar 28, 2013

"Hvis du lytter..." - kursinfo


"Hvis du lytter..."

I forbindelse med den avsluttende oppgava jeg skal skrive som kunstterapistudent, er jeg nå på jakt etter en god gjeng prøvekaniner. Kanskje er en av dem deg?

Jeg har laget et kursopplegg hvor jeg kombinerer Art Journaling med kunstterapeutiske metoder. Opplegget har 10 temaer og kurset kjøres i  perioden 11/2 - 29/4. Kurset er helt gratis.

Målgruppe
Denne invitasjonen går til deg som ønsker å bruke litt tid denne våren på å jobbe med deg selv. Kurset er bygget på kunstterapeutiske teorier, og er i hovedsak et kurs som gir deg muligheten til å jobbe terapeutisk med både generelle temaer og temaer du selv ønsker å ha fokus på.

Kanskje er du der i livet hvor du kjenner behov for å stoppe litt opp og lytte til deg selv? Kanskje er du nysgjerrig på hva som skjuler seg i deg? Kanskje ønsker du å gi deg selv en gave i form av litt ego-tid? Kanskje er du nysgjerrig på hva kunstterapi er? Eller Art Journaling? Hva nå motivasjonen måtte være – ønsket mitt er at du som nå sitter der og kjenner deg nysgjerrig på dette kurset, våger å si ”Ja, jeg vil være med!”.

Du trenger ikke ha verken det de så skremmende kaller kunstnerisk talent eller erfaring med tegning/maling/bildeuttrykk fra før. Du trenger heller ikke kjenne til verken kunstterapi eller Art Journaling. Det du trenger, er en lyst, et behov og en vilje til å møte dette kurset med tillit.

Det er supert å følge dette kurset sammen med noen, så kanskje du har en venn eller kollega som du kan slå deg sammen med? Jeg vil også åpne opp for et nettbasert fellesskap for de som måtte ønske det.

Intensjon med kurset
Intensjonen min med dette kurset er todelt.

a) Det er en del av min avsluttende oppgave på kunstterapistudiet, og jeg ønsker å bruke kurset og dere som melder dere på dette som mine prøvekaniner. Kurset er et helt nytt og uprøvd kurs, og jeg trenger å prøve det i praksis, samt få tilbakemeldinger på det.

b) Det er et kunstterapeutisk kurs – med selvutvikling/terapi som mål. Jeg håper og tror at kurset vil gi deg som deltaker nye erfaringer og innsikt, i tillegg til både lek, glede og spennende øyeblikk underveis.


Tema
Et åpent kurs som dette vil også måtte ha en noe åpen og generell tilnærming og vinkling, så temaene er allmenngyldige, men øvelsene og utfordringene underveis gir rom for å løfte frem det som er viktig for nettopp deg.

Vi lever i travle hverdager og hovedmålet mitt med dette kurset er å gi rom for å bli oppmerksom på det som ”er”. Øvelsene og temaene i kurset vil gi rom for å stoppe opp og legge merke til det som er, knyttet til både tanker, følelser, kropp og til sansene. Bevisst oppmerksomhet er det eneste som kan skape forandringer. Vi må vite hvor vi er, før vi vet hvor vi skal videre.

Kurset er bygget opp med følgende temaer:
Uke 1: Hvem er jeg?
Uke 2: Mitt liv
Uke 3: Min kropp
Uke 4: Min stemme
Uke 5: Mine følelser
Uke 6: Polariteter
Uke 7: Mine behov
Uke 8: Mine ressurser
Uke 9: Sjelen min
Uke 10: Selvaksept

Arbeidsmetoder
Å jobbe med oppmerksomhetstrening og bevisstgjøring handler om å være – og ikke om å gjøre. Det er viktig. Det handler om å møte det som er med aksept i stedet for vurdering og bedømming, og heller undring og nysgjerrighet enn fornuft og store konklusjoner. Og ha tillit til at vi vet. Kroppen vet og sjelen vet – hvis vi bare lytter. 

Innledningen til de ulike temaene starter alltid med en eller annen form for lytting. Du vil bli kjent med flere ulike metoder. Jeg kaller dem ”døråpnere” – de åpner dører inn til det ubevisste. Det være seg musikk, oppmerksomhetsøvelser, metaforer, undring, fantasireiser, bilder. 

Neste skritt er den skapende prosessen. Da bruker vi Art Journalen vår og lager et spontant uttrykk ved hjelp av farger og former. 

Uttrykket vi lager, er som en skattekiste. En viktig del av prosessen er å gå i dialog med uttrykket. Du vil få lære en metode hvor vi tar i bruk det vi kaller ”de fire funksjoner” – sansning, følelser, tenkning og intui-sjon. Metoden er enkel og virkningsfull. 

Som avsluttende trinn til hvert tema fokuserer vi på å finne essensen i det vi har gjort. Hva ser jeg – og hva vil jeg gjøre med det? 

En gjennomgående viktig del av opplegget vil være refleksjon. Både før, underveis og etter oppgavene oppfordres du til å skrive ned tanker, følelser, undring og sanseopplevelser. 

Kurset er med andre ord kunstterapeutisk, med Art Journaling som uttrykksform.

Hva jeg ønsker av deg
Melder du deg som deltaker til dette kurset, forplikter du deg også til å delta på det ukentlige tematiske opplegget. Jeg er avhengig av at deltakerne følger hele kurset og prosessen for å kunne bruke kurset i oppgaven min. Kurset er laget som en ”reise” og det er en stor fordel for deg som deltaker at du reiser med fra start til mål. 

Siden det er en terapeutisk prosess, vil jeg svært gjerne ta del i prosessen din. Jeg ber deg derfor om å sende meg ukentlige mailer, hvor du deler bilder av uttrykket samt de tanker du har gjort deg underveis. Du står selvfølgelig fritt til ikke å dele alt, men hvert tema vil ha noen oppsummerende spørsmål som jeg ønsker du skal svare på. Vil du dele mer fra selve prosessen, er det opp til deg. Noe av det dere deler, vil jeg også bruke i oppgaven min – da selvfølgelig anonymisert og avklart med den det gjelder. 

Jeg ønsker at du som velger å delta på dette kurset, gjør det helhjertet. Selvutvikling er krevende – og det betyr at du må bestemme deg for at dette er noe du ønsker å prioritere denne våren. Du har én uke til hver av oppgavene. Sett gjerne av en fast tid hver uke. Det gjør det enklere å gjennomføre. Jeg utfor-drer deg også til å være modig i det du gjør. Og ærlig i møte med deg selv. Veien til det skapende går gjennom det sårbare. Våg å stå i det. 

Hva du kan forvente av meg
Selv om kurset er nettbasert, vil jeg gjøre det jeg kan for å være til stede for deg. Som terapeut og ansvarlig for kurset, er det mitt ansvar å følge med på de prosessene du er i underveis. Jeg er tilgjengelig på telefon om behovet melder seg. I tillegg vil jeg være aktivt med deg i mailutvekslinger. Jeg vil med andre ord gjøre det som står i min makt til at dette skal bli en trygg reise for dere alle. Og når det er sagt: det kan være fint å alliere seg med noen rundt deg også. 

Jeg vil også si noe om taushetsplikten. Det du deler med meg av tanker og bilder, forblir mellom oss. Er det noe av det jeg ønsker å bruke i oppgava mi, avklares det med den enkelte. Om vi får til et nettbasert fora hvor vi kan dele opplevelser fra prosessen, er det en forutsetning at det som deles der, behand-les taushetsbelagt. Du står fritt til å dele av det du selv lager, men andres 
materiell og tanker skal ikke på noe vis deles eller formidles videre. 

Praktisk info
Pris: Helt gratis. Du må holde materiell selv, naturligvis. 
Sted: Nettbasert (mail og muligens blogg)
Tid: Temaene vil bli lagt ut/ mailet følgende datoer: Uke 1 11/2, uke 2 18/2, uke 3 25/2, uke 4 4/3, uke 5 11/3, uke 6 18/3, uke 7 8/4, uke 8 15/4, uke 9 22/4, uke 10 29/4
Du trenger: A4 akvarellblokk (ca. 20 ark), løse skriveark, farger (fettstifter, maling, tusjer, fargeblyanter…), lim og det du måtte ønske av div. collagemateriell. 

Opphavsrett
Dette kurset er laget av meg, og jeg ber deg om å respektere opphavsretten. Kursopplegget skal ikke deles videre eller brukes uten å ha klarert det med meg. Dette er mitt levebrød – enkelt og greit. 

***

Det var mye informasjon på én gang – og det er sikkert fortsatt ting du lurer på. Ikke vær redd for å spørre. 

Hvis du bestemmer deg for å være med på dette kurset, må du gjøre følgende:

Sende meg en mail (ashild.halvorsen@gmail.com) som du merker med ”KUT-kurs”. Husk å sende mailen fra den mailadressen du vil bruke til kurset. I mailen skriver du følgende info:
- navn og adresse
- mail og telefon
- og følgende setning: ”Taushetsærklæring: Jeg vil med dette bekrefte at jeg har taushetsplikt i møte med det som deles blant deltakerne på dette kurset.”  
Skriv gjerne noen ord om hvilke forventninger du har til kurset. 

Du vil få en bekreftelsesmail av meg, samt litt mer info når påmeldingsfristen er passert. 

PÅMELDINGSFRIST: 1. februar 2013. 


Mvh
Åshild Halvorsen
Kunstterapeut & Art Journalist

Løsvingen 24
7712 Steinkjer
Tlf: 977 47 052
ashild.halvorsen'at'gmail.com
www.kreativtuttrykk.no1 kommentar

Sivic sa...

Så spennende dette høres ut :)
Lykke til med prosjektet !