torsdag, desember 19, 2013

Et lite uttrykk - Luke 19

"Trygghet en tilstand med gjensidig trygghet mellom to personer som begge er åpne og sårbare."

Definisjonen er hentet fra Wikipedia, og jeg syns den rommer det meste.

 Det er relasjonelt. Ok, så snakker vi om å være trygge i oss selv, men det er først når vi står i relasjon til et annet menneske, at begrepet får innhold. Det handler om hvordan jeg har det med meg selv i møte med det andre mennesket.

Det handler om åpenhet. Trygghet er en forutsetning for åpenhet. Vi åpner ikke opp om vi ikke kjenner trygghet. Ok, noen ganger er vi litt ekstra modige og åpner opp selv om tryggheten ikke oppleves som komplett. Men det må være noen prosent trygghet der. Er vi helt trygge, åpner vi intuitivt og uten problem helt opp. 

Og det handler om sårbarhet. For det å føle trygghet, gjør oss sårbare fordi tryggheten er noe vi er to om. Den skal tas vare på av begge parter. Vi er på en måte avhengige av at den andre velger å verne om tryggheten like mye som vi gjør. Litt som med fallskjermhopping hvor vi får ansvaret for å gjøre klart hverandres utstyr. Vi kan ikke vite 100% om den andre tar jobben seriøst, men vi kan bare håpe og tro på at vi vil hverandre like mye vel - og dermed kan hvile i trygghet på at det går bra. Det er sårbart. Og sterkt. 


Jeg trenger en søyle av trygghet
til å lene meg mot gjennom livet.
Jeg trenger det, skjønner du,
for det er så værhardt å leve!

Ragnhild Bakke Waale

Ingen kommentarer